Форум обговорення доповіді

Навіщо формули?

Навіщо формули?

Щербина Олександр Андрійович -
Кількість відповідей: 0

Який сенс використовувати наведені в доповіді формули, якщо обчислення середнього арифметичного входить до стандартних способів обчислення підсумкових оцінок? 

Навіщо використовувати якісь формули для переведення до 100-бальної шкали, якщо для підсумкових оцінок можна довільно обирати шкали ?