Враховуючи перехід виключно на дистанційну форму освіти, виникли питання, пов’язані не тільки з наповненням інформацією про відповідні курси (програма, силлабус, конспекти, завдання тощо), але й з контролем за засвоєнням знань та вмінь на основі дистанційного навчання online. Бо у дистанційному навчанні існує більше можливостей фальсифікацій, ніж у традиційній формі навчання. Мова йде про фундаментальні математичні дисципліни, які, як і всі математичні дисципліни, мають свою специфіку. Ця специфіка полягає в тому, що важливо бачити хід розв’язання, виконані перетворення, причому може бути отримано результат вірний, але у різних виглядах. Тому глибока перевірка знань з допомогою тестів проблематична. Досконалішим методом перевірки знань є виконання письмової контрольної роботи. Саме такому методу контролю online присвячена ця робота.
Тут виникають такі форми та процеси здійснення контролю:
1) форма подання завдань на перевірку, 2) автентифікація студентів при оцінці робіт, 3) перевірка робіт за реальний час, 4) донесення результатів перевірки, 5) аналіз помилок тощо.
Далі наводимо зазначенні пункти і шляхи їх реалізації в системі Moodle, що є змістом цієї роботи.
1. Форма подання завдань на перевірку.
Завдання подаються у вигляді pdf-файлу, у якому наведені фото кожного із завдань з вертикальним розташуванням та чітким зображенням.
2. Автентифікація студентів при оцінці робіт. Тут мається на увазі, чи самостійно студент виконує роботу. Можливо це робить більш обізнана особа, але ми цього не бачимо.
Питання автентифікації у вказаному сенсі при оцінці знань є проблемою дистанційного навчання і вимагає у викладачів спеціальних прийомів та навичок, які потребують хоча б часткової формалізації.
Контрольна робота online виконується одночасно на всьому потоці (синхронізація за часом), час виконання обмежений, всі варіанти завдань різні, їх зміст скритий від студентів до початку виконання роботи, що легко реалізується у системі Moodle.
3. Перевірка робіт за реальний час.
Це суттєво залежить від форми подання робіт на перевірку і цей факт особливо важливий при великій кількості студентів.
4. Донесення результатів перевірки.
Автоматично в системі Moodle.
5. Аналіз помилок.
Частково в системі Moodle. З використанням відеоконференцій.
Аналіз виконання такого контролю знань online потребує від викладачів великого обсягу роботи та часу по підготовці, проведенню та перевірці робіт.
Зауважимо, що такий підхід придатний для проведення іспитів online з фундаментальних математичних дисциплін. Питання на часі.
Дана робота присвячена висвітленню реалізації вказаних проблемних питань на прикладах курсів “Вища математика” (другий семестр), “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Алгебра та геометрія” (другий семестр) для студентів Харківського національного університету радіоелектроніки.